Historia 23.01.2021

122

Temat: Polska kultura i literatura po klęsce powstania styczniowego, cz.1

Na zajęciach omówiliśmy  malarzy, pisarzy jak również wynalazki, które powstały w tym okresie.

Praca domowa

Ćw. 2,3 str 66

pozdrawiam

Sylwia Bagińska