Historia – 22.01.2022

125

Temat : Pod obcym panowaniem.

Na dzisiejszej lekcji scharakteryzowaliśmy sytuację Polaków żyjących w trzech zaborach. Zdecydowanie najlepiej żyło się Polakom w zaborze austriackim, gdzie mogli posługiwać się językiem polskim w życiu codziennym. Rozwijała się tu też polska kultura i nauka. W zaborze pruskim próbowano zgermanizować Polaków. Słynnym przykładem oporu wobec germanizacji były wydarzenie z Wrześni gdzie zabroniono uczniom mówić pacierz w języku polskim. Rodzice się zbuntowali a władze pruskie w efekcie musiały się ugiąć. Bardzo ciekawa jest też postać chłopa Drzymały który omijał prawo do własności ziemi i budynku poprzez mieszkanie w mobilnym wozie cyrkowym. Zdecydowanie najtrudniejszą sytuacje mieli Polacy w zaborze rosyjskim. Nie obowiązywały tu żadne normy prawne a ludzie bez sprawiedliwego sądu trafiali na wysyłkę na Sybir. Wynikało to z klęski powstania styczniowego, władze carskie aż do rewolucji w 1905 roku zabraniały posługiwania się gdziekolwiek językiem polskim i symbolami narodowymi.

Praca na lekcji : Ćwiczenia 1-5 strony 55-56.