Historia 20.03.2021

138

Temat Polacy w I wojnie światowej.

W 1908 r. przygotowane były dwa całkowicie różne sposoby działań na wypadek wybuchu wojny, Roman Dmowski uważał, że wszyscy Polacy powinni stanąć do walki u boku Rosji. Inną drogę działania proponował Józef Piłsudski, przywódca polskich organizacji niepodległościowych. Wzywał do walki u boku Austryjaków, przygotowywał ochotników do powstania przeciw Rosji. Józef Piłsudski stworzył Legiony Polskie.  Legiony biły się świetnie, czym zyskały szacunek Austriaków i Niemców. Na terenach odebranych Rosjanom władze niemieckie ustanowiły więc niesamodzielne państwo nazwane Królestwem Polskim. Nie miało ustalonych granic, ale posiadały armię.

W 1917r. we Francji zaczeła powstawać ochotnicza armia polska złożona z emigrantów i polskich jeńców, dowodził nią gen. Józef Haller. Armia ta powstała głównie dzięki kompozytorowi i pianiście Ignacemu Paderewskiemu. W tworzeniu armi pomógł także Roman Dmowski. Niemcy wojnę przegrały  i 11 listopada 1918 r. zaczęli opuszczać teren Królestwa Polskiego. Nowo powstałe państwo nie miało jeszcze granic, które trzeba było wywalczyc lub wynegocjować.

W grudniu 1917r. dzięki namowom Ignacego Paderewskiego, prezydent Thomas Woodrow Wilson ogłosił w swoim oredziu, że jednym ze skutków wojny ma być odbudowa Polski. Dzięki jego zabiegom  staraniom Polska zawdzieczała przyznanie jej Pomorza Gdańskiego.

Praca domowa.

Proszę przepisać notatkę do zeszytu. Ćw. 1,2,3 str 87 oraz 6,7 str 89, dodatkowo dla osób które przeszkadzały na zajęciach ćw. 4 str 88. Za pracę domowa będę wystawiała oceny.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska