Historia 20.02.2020

160

Temat: Powtórzenie wiadomości.

Pytania na sprawdzian:

  1. W jaki sposób po klęsce powstania styczniowego władze Rosji postanowiły „zrobić z Polaków dobrych Rosjan”?
  2. Dlaczego Polacy przybywali do Francji, zamiast wyjeżdzać do państw niemieckich?
  3. Wyjaśnij na czym polegała autonomia Galicji.
  4. Wyjaśnij pojęcia: emisariusz, Wielka Emigracja, Września, emigrant, wojna secesyjna. Pojęcia wyjaśnij w oparciu o słowniczek, który znajduję się w podręczniku.
  5. Połącz w pary: Fryderyk Chopin         Polonez As – dur

Pan Tadeusz

Adam Mickiewicz       Kordian

Dziady

Juliusz Słowacki          Beniowski

Zakres materiału obowiązuję od strony 47-80. Bedzie też zadanie na ocenę celujacą. Powodzenia w nauce.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska