Historia 16.01.2021

114

Temat: Autonimia Galicji.

Notatka z lekcji, proszę przepisać do zeszytu.

Polacy wykupili od austriackiej armii Waweli zaczęli jego odbudowę. Polscy politycy pomagali cesarzowi we wprowadzeniu zmian i popierali go, Franciszek Józef pozwolił Polakom na autonomię oraz używanie własnego języka w szkołach, urzędach, samorządzie i polityce.

Galicja:

  • można było zakładać partie polityczne – warunek nie mogli działać przeciw cesarzowi,
  • zabór austriacki, był miejscem w którym mogli się schronić Polacy prześladowani w innych zaborach.

Praca domowa

Korzystajac ze słownika znajdującego się na stronie 54, wyjaśnij znaczenie słów: autonomia, robotnik, własność.

pozdrawiam

Sylwia  Bagińska