Historia 12.12.2020

109

Temat Emigracja po powstaniach.

notatka z lekcji, proszę przepisać ją do zeszytu

Królestwo Polskie zostało ukarane za powstanie listopadowe.

  • uciekano za granicę w obawie o własne życie
  • w zachodniej Europie przybywało polskich emigrantów
  • w 1981 i 1982 ok. 7 tyś Polaków przewędrowało do Francji, rząd francuski obiecał żołd dla „rycerzy wolności”
  • polskie powstanie uratowało Francję przed atakiem wojsk rosyjskich, Francuzi domagali sie pomocy dla Polaków – pomoc była bardzo skromna, powstańców trzymano zdala od Paryża.

Wszyscy chcieli wrócić do Polski, najlepiej z bronią w ręku. Wielu emigrantów przyjeżdżało do kraju, także pod zmienionym nazwiskiem jako emisariusze – czyli wysłannicy pozostałych emigrantów

  • przygotowywali kolejne powstanie i przyszłą walkę o niepodległość,
  • przewozili zakazane książki
  • często płacili za to najwyższą cenę – oddawali życie
  • zaborcy zwykle nie mieli litości dla emisariuszy

pozdrawiam

Sylwia Bagńska