Historia 12.09.2020

121

Temat: Lekcja organizacyjna. W jaki sposób będziemy pracować  na lekcjach historii?

Podczas zajęć zapoznałam uczniów z materiałem z zakresu nauczania historii oraz z Przedmiotowym Systemem Oceniania.

Pozdrawiam

Sylwia Baginska