Historia 10.04.21 zajęcia on – line.

117

Temat: Powstanie wielkopolskie.

     Powstanie Wielkopolskie, czyli wystąpienie zbrojne ludności, przeciwko władzom niemieckim rozpoczęło się 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu, było odpowiedzią na demonstracje niemieckie przeciwko przyjazdowi Ignacego Jana Paderewskiego. Celem powstania było uwolnienie Wielkopolski i Pomorza spod władzy niemieckiej. Solidne przygotowanie sprawiły, że po tygodniu krwawych walk Wielkopolska była wolna.

W gorszej sytuacji był Śląsk. Mieszkało tam wielu Polaków, ale też Niemców. Zwycięskie mocarstwa zdecydowały, że odbędzie się tam głosowanie ludności, czyli plebiscyt. Niemcy skutecznie zastraszali polską ludność na Mazurach, podobnie chcieli uczynić na Śląsku, ale wtedy Ślązacy chwycili za broń.

  • pierwsze powstanie Śląskie – 1919r. – zakończyło się klęską,
  • drugie powstanie Śląskie 1920r. – którego to rezultatem było powołanie specjalnej policji, która miała pilnować demokratycznego przebiegu głosowania,
  • 1921r. wybychło 3 powstanie Śląskie – zwycięstwo, dzięki niemu Śląsk został podzielony dokładnie według rezultatów głosowania.

Miasta Galicji Wschodniej, czyli dawnej Rusi Czerwonej, jej miasta były zamieszkane przez Polaków, wsie w większości przez Ukraińców, ciężko było te ziemie podzielić po równo. 1 listopada 1918r. dobrze uzbrojone wojska ukraińskie próbowały zająć stolicę Galicji Wschodniej – Lwów. Polacy stawili zdecydowany opór, gdzy brakowało żołnierzy walczyli uczniowie gimnazjum. Nazwano ich “orlętami”.

Praca domowa.

Proszę przepisać notatkę do zeszytu. Te osoby, które będą chciały poprawić sprawdzian, mogą to zrobić za tydzień lub za dwa.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska