Geografia 9.10.2021

111

Temat : Mapa Polski. Kierunki na mapie.

Wykonujemy ćwiczenie 3 ze strony 17.Uczniowie zapoznają się z mapą fizycznogeograficzną Polski.

Notatka z lekcji

Przy wyznaczaniu współrzędnych geograficznych pamiętamy że stopnie dzielą się na minuty natomiast minuty na sekundy. 1 stopień to 60 minut.

Kierunki świata oznaczamy symbolami międzynarodowymi: N – North S – South E – East oraz W – West. Odpowiednikami w języku polskim jest północ, południe, wschód i zachód. Tam gdzie Słońce wschodzi jest kierunek wschodni, tam gdzie zachodzi kierunek zachodni. Chociaż mówimy że słońce wschodzi i zachodzi to w rzeczywistości jest ono nieruchome. To Ziemia obraca się wokół własnej osi i wokół Słońca. Ruch Ziemii wokół własnej osi powoduje że mamy dzień i noc oraz różne pory dnia i nocy.

Praca na lekcji wykonujemy ćwiczenie 1 ze strony 19 oraz ćwiczenia 1-6 ze stron 20-22

Zadanie domowe  zadanie 2 strona 18 oraz zadanie 1 strona 23.