Geografia 6.11.2021

187

Temat : Poznajemy krajobrazy Polski.Powtórzenie wiadomości.
Na dzisiejszej lekcji powtórzymy wiadomości z poprzednich lekcji. Pomogą nam w tym filmy
edukacyjne. Ponadto omówimy zagadnienia do sprawdzianu wiadomości który odbędzie się w
przyszłym tygodniu.

Praca na lekcji :

 

Zadanie domowe przygotuj się do sprawdzianu.

Sprawdzian