Geografia 5.12.2020r.

121

Temat. Poznajemy krajobrazy Polski.

Krajobraz – wszystko to, co widzimy patrząc na powierzchnię Polski.

Krajobraz naturalny  – ( skały, wody, roślinność, zwierzęta) oraz krajobraz oraz krajobraz górski, wyżynny, nizinny, pojezierzy, nadmorski.

Krajobraz kulturowy czyli przekształcony przez człowieka ( drogi, zabudowania, zabytki, fabryki, pola uprawne) oraz krajobraz miejski, przemysłowy i rolniczy.

Praca domowa. Zad.3 str.33 do zeszytu. Sprawdzian 12.12.2020r.

Utrwalić wiadomości z zakresu współrzędnych geograficznych;

– co to są południki i równoleżniki

– umieć wskazać półkulę północną, południową, wschodnią i zachodnią.

-przypomnieć  sobie stolicę państw sąsiadujących z Polską

-potrafić określić współrzędne poszczególnych miast w Polsce

Pozdrawiam L. Bogdan