Geografia 27.11.2021

161

Temat : Z biegiem Wisły.
Wisła jest najdłuższą rzeką Polski. Jej długość to 1047 kilometrów. Wypływa ze stoków
Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim i uchodzi do Zatoki Gdańskiej. Nad Wisłą leżą ważne
polskie miasta: Warszawa, Kraków, Sandomierz, Toruń, Gdańsk czy Płock. Rzeka, która
wpada do morza lub jeziora to rzeka główna jak Wisła, mniejsze rzeki które do niej wpadają
to dopływy. Miejsce do którego wpada rzeka do morza lub jeziora to ujście rzeki. Obszar po
którym rzeka płynie wraz ze swoimi dopływami to dorzecze. Dorzecze Wisły zajmuje większą
część terytorium Polski.(str.36).
Praca na lekcji : ćwiczenie 1, 2 i 3 strony 35-36.
Zadanie domowe : zadanie 1 i 2 strona 37.