Geografia 25.09.2021

106

Położenie Polski

 

Tematem naszych zajęć było położenie Polski w Europie i na świecie. Dyskutowaliśmy na temat zależności w położeniu Polski i Islandii. Uczniowie dowiedzieli się czym różnią się granice lądowe od morskich i powietrznych.

Kolejnym etapem lekcji było omawianie sąsiadów Polski. Dowiedzieliśmy się z iloma krajami graniczy Polska jak również jakie ma to znaczenie geopolityczne.

Na zadanie domowe proszę zrobić 2 ostatnie ćwiczenia z tematu lekcji w książce.