Geografia 25.03.2023

57

Temat lekcji: Ochrona środowiska w Polsce – wstęp oraz wyjaśnienie pojęć.

Główne nauki przyrodnicze, które opisują negatywny wpływ człowieka na środowisko, oraz prowadzą działania mające na celu minimalizację negatywnych skutków w środowisku to:

– Ochrona środowiska (sozologia) – jest to nauka ściśle związana z geografią, biologią oraz chemią. Opisuje działania zmierzające do naprawienia szkód lub zapobiegających wyrządzeniu szkód w środowisku. Główne cele ochrony środowiska to:
* racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska
* przeciwdziałanie zanieczyszczeniom
* przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego (rekultywacja)
* segregowanie odpadów w celu ich ponownego użycia. (recykling)

– Ochrona przyrody – Jest to szereg działań mający na celu utrzymanie przyrodu oraz krajobrazu w niezmienionym (stabilnym) stanie.
Formami ochrony przyrody w Polsce są np.
* Parki Narodowe,
* Parki krajobrazowe
* Rezerwaty przyrody

– Ekologia – Ekologia jest działem biologii, opisuje zależności (interakcje) między przyrodą ożywioną a nie ożywioną. Np ekolog badać jak wilki zdobywają pożywienie, jak wychowują swoje potomstwo, jaki teren (areał) zajmują itp. Termin ekologia często jest używany niepoprawnie, do opisania działań przyjaznych środowisku.

Do zapamiętania!
uczeń powinien odróżniać działania ochrony środowiska od ochrony przyrody.

Pozdrawiam, Dariusz Iwański