Geografia 24.09.2022

129

Temat lekcji. Mapa hipsometryczna polski oraz współrzędne geograficzne.

Na zajęciach wyjaśniliśmy sobie, co to są i do czego służą mapy hipsometryczne oraz przyjrzeliśmy się mapie hipsometrycznej polski. W drugiej części lekcji zapoznaliśmy się z z zagadnieniem współrzędne geograficzne. Omówiliśmy sobie długość i szerokość geograficzną.

Notatka do lekcji.

Izolinie to linie na mapie łączące punkty o tej samej wartości. np wysokości. temperatury czy głębokości. Szczególną izolinią jest izohipsa zwana także warstwica lub poziomicą. To własnie o dniej pochodzi nazwa mapy.

Izohipsa to linia na mapie łącząca punkty o tej samej wysokości nad poziomem morza(npm).

Mapa hipsometryczna – to mapa na której umieszczono barwy między kolejnymi poziomicami dając nam odwzorowanie ukształtowania terenu. Dzięki tej mapie widzimy gdzie na danym obszarze występują np góry, wzniesienia czy niziny.

Poniżej mapa hipsometryczna polski. źródło – wikipedia

Notatka z drugiej części zajęć ukarze się po kolejnych zajęciach, kiedy już nauczymy sie wyznaczać współrzędne geograficzne oraz wyszukiwać obiekty na ich podstawie.

Pozdrawiam, Dariusz Iwański

I