Geografia – 22.01.2022

139

Temat : Wędrujemy po polskich miastach.

Krajobraz wiejski powoli zmieniał się, pojawiały się nowe osady a Polska leżała na bursztynowym szlaku wiodącym od Morza Bałtyckiego do Morza Śródziemnego. W osadach zatrzymywali się kupcy, jedną z najstarszych takich osad w Polsce był Kalisz. Osady najczęściej budowano na wzgórzach i były one otoczone drewnianym płotem czy fosą. Obecnie w Polsce są 964 miasta. Niektóre mają ponad tysiąc lat. Polskie miasta rozwijały się etapami a ich najstarszą część stanowi rynek i starówka. Największe skupisko miast występuje w Polsce na Wyżynie Śląskiej – trudno zauważyć gdzie kończy się jedno miasto a zaczyna drugie. Taki zespół nazywamy konurbacją. Największym miastem Polski i stolicą jest Warszawa, która liczy 1,7 mln mieszkańców. Na kolejnych miejscach znajdują się Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk i Szczecin. Miasto cechuje się dużą powierzchnią, zwartą zabudową, oraz dużą liczbą obiektów kulturalnych i usługowych.

Praca na lekcji : ćwiczenie  2 i 3 strony 50-51

Zadanie domowe : ćwiczenie 1 strona 50 oraz zadanie 1  strona 51.

Zadanie 2 strona 51 na 5 lutego – można wykonać w parach.