Geografia 18.09.2021

136

Temat lekcji : Wstęp do geografii Polski.

Notatka z lekcji:

Nauka geografii Polski pozwoli poznać piękno naszej Ojczyzny – Polski. Pełna nazwa kraju o którym będziemy się uczyć na lekcjach geografii brzmi Rzeczpospolita Polska jednak głównie będziemy używać tej drugiej nazwy czyli Polska. Nazwa Polska pochodzi od plemienia Polan, które zamieszkiwało tereny naszego kraju w X wieku, a książę Polan Mieszko I zjednoczył inne plemiona i założył kraj w dorzeczu dwóch największych polskich rzek – Wisły i Odry. Obszar Polski wielokrotnie zmieniał swoje granice. Te które znamy obecnie ukształtowały się po wojnie w roku 1945.

Do symboli narodowych Polski zaliczamy biało-czerwoną flagę, białego orła w koronie na czerwonym tle który stanowi godło Polski oraz Mazurek Dąbrowskiego, który jest hymnem Polski. Hymn Polski śpiewamy stojąc na baczność.

Praca na lekcji :

Ćwiczenie 1 strona 6 oraz ćwiczenie 1,2 strona 7.

Film edukacyjny :

 

Zadanie domowe 2,3 strona 8.