Geografia 15.10.2022

101

W pierwszej części lekcji zrobiliśmy krótki sprawdzian. W drugiej części – wstęp do krajobrazów Polski