Geografia 15.10.2022

41

W pierwszej części lekcji zrobiliśmy krótki sprawdzian. W drugiej części – wstęp do krajobrazów Polski