Geografia 15.01.2022

124

Temat : Wędrujemy po polskich wsiach.

Krajobraz rolniczy dominuje na nizinach polskich. Przeważają w nim rozległe pola uprawne, łąki oraz drogi wzdłuż których ciągną się domy i zabudowania gospodarskie. Wieś przeważnie zamieszkana jest przez osoby zajmujące się rolnictwem. Nie każda wieś jest taka sama. W ciągu wieków ukształtowały się różne typy wsi. Początkowo powstawały okolnice i owalnice, które dominują na zachodzie Polski. W górach i na wyżynach powstawały łańcuchówki. Możemy wyróżnić jeszcze wielodrożnice, widlice i ulicówki(rysunek strona 43). W Polsce mamy około 45 tysięcy wsi o średniej liczbie mieszkańców 350 na wieś. W wielu wsiach możemy spotkać wciąż stare domy drewniane i skanseny. Na wielu polkich wsiach wciąż żywe są tradycje ustalone przed wiekami.

Praca na lekcji : ćwiczenia strony 44-45.

Zadanie domowe : zadanie 1 i 2 strona 46.