Geografia 12 marca 2022

115

Temat : Poznajemy krajobraz wyżynny i Kraków.

Krajobraz wyżyn jest zróżnicowany. Na Wyżynie Śląskiej dominuje krajobraz przemysłowy i wydobywa się tam głównie węgiel kamienny. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska zbudowana jest głównie z wapieni gdzie w wyniku procesów krasowych powstały piękne groty, jaskinie oraz skały o przeróżnych kształtach. Kraków obok Warszawy to najczęściej odwiedzane przez turystów miasto Polski. Ma bardzo wiele zabytków jak: Wawel,Barbakan, Brama Floriańska , Kościół Mariacki i wiele innych. Jego symbolem jest Lajkonik. Kraków do 1596 roku byłsiedzibą królów i stolicą Polski a jego zabytki są świadectwem wspaniałej ponad tysiącletniej historii narodu polskiego.

Praca na lekcji ćwiczenie strona 64.

Zadanie domowe  strona 65.

Sprawdzan wiadomości odbędzie się w sobotę 2 kwietnia. Zagadnienia podam na najbliższej lekcji.