Geografia 12 luty 2022

145

Temat : Poznajemy pojezierza.
Krajobraz pojezierzy bez wątpienia należą do jednych z najpiękniejszych w Polsce.
Pojezierza dzielą się na 3 duże krainy geograficzne są to Pojezierze Pomorskie, Pojezierze
Mazurskie oraz Pojezierze Wielkopolskie. Najbardziej znane jest Pojezierze Mazurskie gdzie znajduje się
obszar zwany Krainą Wielkich Jezior Mazurskich. Stolica Warmii i Mazur jest Olsztyn. Na dzisiejszej
lekcji przeniesiemy się na chwilę w krótką podróż do Wigierskiego Parku Narodowego. Ponadto obejrzymy zaległy materiał z poprzedniej lekcji na temat Słowińskiego PN.

Praca na lekcji ćwiczenie 1 strona 56.
Zadanie domowe strona 56.