Geografia 12.12.2020r.

93

Temat. Współrzędne geograficzne – sprawdzian wiadomości.

Wykaz ocen za sprawdzian;

-celujący -3

-bardzo dobry- 3

-dobry – 5

-dostateczny -3

Pozdrawiam L.Bogdan