Geografia 12.09.2020r.

175

Temat. Poznajemy geografię w klasie VI.

Rozmawialiśmy na temat   zakresu treści nauczania  oraz wymagań edukacyjnych dla klasy VI. Zapoznałam uczniów z formami aktywności podlegających ocenianiu ( testy, kartkówki, odpowiedzi ustne, aktywność w czasie lekcji, praca w grupach, praca domowa, praca długoterminowa itp.) oraz praca z podręcznikiem.

Pozdrawiam L. Bogdan