Geografia – 11 września 2021

152

Temat: Lekcja organizacyjna. Wstęp do geografii Polski.

Uczniowie na lekcji zostali zapoznani z podręcznikiem, rozkładem materiału dla przedmiotu geografia w klasie 6 oraz z przedmiotowym systemem oceniania.(w załączniku poniżej).

Notatka z lekcji:

Geografia należy do jednych z najstarszych nauk na świecie. Nazwa wywodzi się od greckich słów geo – ziemia oraz grapho – piszę. Geografia jest więc opisem Ziemi. Geografia zajmuje się badanie składników przyrody ożywionej (np.rośliny) jak i nieożywionej (np.skały) a także związków między przyrodą a działalnością człowieka. Szukając informacji geograficznych korzystamy głównie z map a także innych źródeł naukowych, roczników statystycznych, zdjęć satelitarnych i lotniczych, przewodników, encyklopedii i podręczników. Wiele informacji możemy również czerpać z przyrodniczych kanałów telewizyjnych.

PSO przyroda (1)

Na kolejną lekcję proszę przypomnieć sobie hymn Polski, godło i barwy narodowe.