Geografia 08.10.2022

141

Temat lekcji: Współrzędne geograficzne

Na lekcji utrwaliliśmy sobie czym są współrzędne geograficzne.

Notatka do lekcji:

Na współrzędne geograficzne składają się długość i szerokość geograficzna. Wyraża je miara kąta od początku układu współrzędnych. Początkiem układu jest punkt przecięcia południka 0° z równikiem.
Współrzędne podajemy w stopniach x°
1° = 60′

Szerokość geograficzna  φ– jest kąt zawarty między równikiem (0°) a równoleżnikiem przechodzącym przez dany punkt. Jeżeli dany punkt leży na północ od równika wtedy oznaczmy go literką N(North) i mówimy wtedy o szerokości geograficznej północnej
np. 52°64′ N

Kiedy obiekt znajduje się na południe od równika – wtedy oznaczamy go literką S(South) i mówimy o szerokości geograficznej południowej
np. 12°02’S

Długość geograficzna λ – jest kąt zawarty między południkiem 0° a południkiem przechodzącym przez dany punkt na ziemii. Jeśli punkt znajduje się na zachód od południka 0° oznaczamy literką W(west) – mówimy wtedy o długości geograficznej zachodzniej
np. 21°64′ W
lub
Jeśli dany punkt leży na wschód od południka wtedy mówimy o długości geograficznej wschodniej i oznaczamy literką E (east)
np 21°00’E

Współrzędne zawsze podajemy zaczynając od szerokości geograficznej np.
53°78’N 28°49’E
52°26’N 21°02’E

 

Od przyszłego tygodnia wchodzimy w krajobrazy polski, dlatego zrobimy sobie mały sprawdzian.
tematy nas obowiązujące to:
*Mapa – definicja i elementy
*Położenie polski na mapie
*współrzędne geograficzne

Pozdrawiam, Dariusz Iwański