Geografia 06.03.2021r.

144

Temat. Wędrujemy po polskich miastach – kontynuacja tematu.

Uzupełnianie kart pracy (str.50 – 51)