Geografia 05.11.2022

138

Temat lekcji – Poznajemy krajobrazy Polski

Polska jest krajem o bardzo zróżnicowanych krajobrazach. Na krajobraz składa się wszystko składa się wszystko to co widzimy patrząc na powierzchnię Ziemii. Mogą go tworzyć zarówno elementy naturalne takie jak góry, lasy czy wody tworząc krajobraz górski lub nadmorski oraz elementy kulturowe – wytworzone przez człowieka np drogi, zabudowania czy fabryki i wyróżniamy wtedy krajobraz miejski, przemysłowy czy rolniczy.

Ze względu na duże zróżnicowanie krajobrazów Polski, geografowie podzielili Polskę na na większe krainy, zwane krainami geograficznymi których charakterystyczną cechą jest to, że układają się w dość regularne pasy. Idąc od północy: pobrzeża, pojezierza, niziny, wyżyny, kotliny, oraz góry.

Dariusz Iwański