Geografia 04.03.2023

59

Temat lekcji. Sprawdzian z krajobrazów Polski

Każdy uczeń ma prawo poprawić ocenę w ciągu dwóch tygodni. Bez względu na to jaką ocenę otrzymał. Dodatkowo uczeń który otrzymał ocenę bardzo dobrą, może zgłosić się do nauczyciela o pytanie na ocenę celującą