Geografia 02.10.2021

137

Temat lekcji : Mapa Polski.

Notatka z lekcji:

Mapa  – to rysunek powierzchni Ziemi lub jej części narysowany w skali przy użyciu znaków umownych. Każda mapa powinna zawierać tytuł, skale mapy, legendę, siatkę kartograficzną i różę kierunków. Specyficznym rodzajem mapy jest plan. Jest on rodzajem mapy przedstawiającym niewielką powierzchnie np. miasta. Wykonany jest on w dużej skali.

Jak czytamy skalę mapy?

Mapa Polski w skali 1:5 000 000 oznacza że jeden centymetr na tej mapie odpowiada 50 000 metrów czyli 50 kilometrom.

Jak określamy współrzędne geograficzne?

Szerokość geograficzną mierzy się w stopniach na północ lub na południe od równika. Umowne linie to równoleżniki. Długość geograficzną mierzymy na wschód lub zachód od południka 0 Greenwich. W związku z tym że Polska leży na półkuli północnej i wschodniej wszystkie współrzędne geograficzne będę miały szerokość geograficzną północną i długość geograficzną wschodnią – NE.

Praca na lekcji :

Ćwiczenie 1 strona 15

Zadanie domowe 1 strona 18.