Przyroda zajęcia on-line 7.11.2020r.

171

Temat. Poznajemy krajobrazy Polski.

Krajobraz- wszystko to, co widzimy patrząc na powierzchnie Ziemi.

  Krajobrazy naturalne zostały wytworzone wyłącznie przez siły natury. Główną ich cechą jest dzika roślinność. Są to krajobrazy nizinne, wyżynne i górskie.

 Krajobrazy przekształcone to te, które zmienił człowiek. Są to krajobrazy rolniczo – wiejskie, miejskie i przemysłowe.

Praca domowa. Ustnie  -utrwalić wiadomości. Pisemnie- zadanie 2 str.105.

Pozdrawiam L.B.