Przyroda nauczanie on-line 14.11.2020r.

132

Temat. Opis krajobrazu.

1.Składniki pionowe terenu wytworzone przez siły przyrody;

-formy wypukłe ( pasma górskie, pojedyncze góry, pagórki, wyżyny)

formy płaskie ( niziny, równiny, płaskowyże, depresje )     

formy wklęsłe ( kotliny, doliny, wąwozy, doły)

2.Ukształtowanie terenu wytworzone lub zmienione przez człowieka.

formy wypukłe ( hałdy kopalniane, wały przeciwpowodziowe, nasypy drogowe, kolejowe, kopce)

formy płaskie (poldery)

formy wklęsłe ( wyrobiska kopalniane, rowy przydrożne).

3.Ukształtowanie poziome terenu wytworzone przez siły przyrody  (wyspy, półwyspy, mierzeje, przesmyki, zatoki, zalewy, cieśniny).

4. Ukształtowanie terenu wytworzone lub zmienione przez człowieka            ( sztuczne wyspy, poldery, sztuczne zbiorniki wodne, sztuczne kanały,        baseny portowe).

Praca domowa. Przeczytać temat, pisemnie zad. 4 str. 109. Utrwalić wiadomości od strony 95.

Pozdrawiam L. Bogdan i do zobaczenia 21.11.2020r.