Przyroda 31.10.20r.

136

Temat. Podział Polski na krainy geograficzne.

Notatka do zeszytu.

W Polsce ukształtowanie terenu ma charakter pasowy ( mapa Polski str.100).

Niziny środkowopolskie;

Pobrzeża

  •  Pobrzeże Koszalińskie, Pobrzeże Szczecińskie, Pobrzeże Gdańskie oraz Żuławy Wiślane.

Pojezierza

  •  Pojezierze Mazurskie, Pojezierze Pomorskie, Pojezierze Wielkopolskie.

Niziny

  •  Nizina Mazowiecka, Nizina Podlaska, Nizina Wielkopolska i Nizina Śląska.

Wyżyny

  • Wyżyna Śląska, Wyżyna Krakowsko- Częstochowska, Wyżyna Małopolska z Górami Świętokrzyskimi, Wyżyna Lubelska z Roztoczem.

Kotliny

  • Kotlina Sandomierska, Kotlina Oświęcimska.

Góry 

  • Sudety, Karpaty, Góry Świętokrzyskie.

Praca domowa. Przeczytać temat. Nauczyć się krain geograficznych i umieć wskazać  na mapie.

Pozdrawiam L.B

Kolejne zajęcia odbędą się  w najbliższą sobotę o godz.12.10.