Przyroda 3.10.2020r.

134

Temat. Podział Polski na krainy geograficzne.

Mapa – jest rysunkiem powierzchni Ziemi lub jej części , narysowanym w skali, przy użyciu znaków umownych. Każda mapa  posiada następujące elementy; tytuł, skala mapy, legenda, siatka kartograficzna, róża kierunków.

Niziny – ( kolor zielony) tereny położone od 0 – 300 m n.p.m.  Wyżyny -( kolor żółty i pomarańczowy)  tereny  położone od 300 – 500 m n.p.m.  Góry – ( kolor pomarańczowy, żółty i brązowy)  tereny położone powyżej 500 m n.p.m. Depresje – ( kolor ciemnozielony)  tereny położone p.p.m. – 1,8m.

Praca domowa. Utrwalić wiadomości str.95 – 98 na test.

Pozdrawiam L. Bogdan