Przyroda 28.11.2020r.

73

Temat. Kartkówka

Kartkówka dotyczyła Polski: jej sąsiadów, obszaru, powierzchni, granic.

Pozdrawiam L. Bogdan