Przyroda 24.04.2021r.

124

Temat. Krajobrazy przemysłowe w Polsce.

Przemysł to działalność człowieka polegająca na wydobyciu zasobów naturalnych oraz ich przetwarzaniu np.; odzież, obuwie, meble, lekarstwa, środki transportu, meble, energia elektryczna, materiały budowlane i wiele innych.

Przemysł wydobywczy ( węgiel kamienny, węgiel brunatny, rudy miedzi)

Przemysł przetwórczy (paliwa, samochody, artykuły gospodarstwa domowego, sprzętu radiowo – telewizyjnego, stal, energia elektryczna).

Praca domowa. Napisz, do czego człowiek wykorzystuje następujące bogactwa mineralne; węgiel kamienny, ropa naftowa, ruda żelaza.

Pozdrawiam L. Bogdan