Przyroda 19.12.2020r.

135

Temat. Krajobrazy polskich pojezierzy.

W pasie pojezierzy zostały wyróżnione 3 krainy geograficzne;

-Pojezierze Pomorskie – leży na południe od Pobrzeża Bałtyckiego, sięga do doliny rzeki Noteć na południe oraz Pasłęki na wschodzie. Najwyższe wzniesienie to Wieżyca 329m n.p.m. Znajduje się na nim około 5 tysięcy jezior, największe z nich to: Jeziorak, Drawsko, Wielimie,  Wdzydze. Znaczne zalesienie i słabe gleby. Najsłabiej zaludnione obszary Polski.

-Pojezierze Mazurskie – położone na wschód od Pojezierza Pomorskiego. Najwyższe wzniesienie Szeska Góra – 309m n.p.m. Znajduje się 3000 tys. jezior. Największe to Śniardwy, Mamry, Hańcza, Wigry, Tałty, Jagodne. Największe rzeki to: Biebrza, Pisa, Czarna Hańcza. Miejscowości turystyczne to: Giżycko, Mrągowo, Mikołajki, Ruciane Nida, Olsztyn.

-Pojezierze Wielkopolskie – leży na wschód od Pojezierza Pomorskiego. Najwyższe wzniesienie – Dylewska Góra – 312m n.p.m. Znajduje się tam 1,5 tys. jezior. Największe to : Gopło, Powidzkie, Sławskie. Rzeki to m.in. Noteć, Warta. Spore powierzchnie zajmują tereny rolnicze, uprawia się zboża i ziemniaki. Jest to typowa kraina rolniczo-wiejska.

Praca domowa. Nauczyć się  pokazywać na mapie nazwy pojezierzy, największe wzniesienia, rzeki, jeziora.

Pisemnie. zad.3 str.116.

Życzę zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku.

Pozdrawiam L.Bogda