Przyroda 17.04.2021r.

94

Temat. Krajobrazy miejskie w Polsce.

  Krajobrazy miejskie to krajobrazy miast dużych, średnich i małych.

W krajobrazie miejskim spotykamy;

-zabudowania ( mieszkalne, usługowe, przemysłowe)

ciągi komunikacyjne ( ulice, chodniki, alejki, linie kolejowe i tramwajowe)

treny zielone ( parki, skwery, trawniki, ogrody)

W Polsce występują również krajobrazy wielkomiejskie i aglomerację.

Praca domowa. Pytanie 1 str. 134 – pisemnie

Pozdrawiam i do zobaczenia L. Bogdan