Przyroda 16.01.2021r.

96

Temat. Krajobrazy polskich pojezierzy.

W pasie pojezierzy zostały wyróżnione 3 krainy geograficzne;

-Pojezierze Pomorskie

Pojezierze Mazurskie

Pojezierze Wielkopolskie.

Praca domowa. Przeczytać temat  str. 114-116 i zrobić krótką notatkę z wyżej wymienionych pojezierzy oraz uzupełnić kartę pracy.

Pozdrawiam L. Bogdan