Przyroda 13, 20.02.2021r.

117

Temat. Krajobrazy wyżynne.

Wyżyny ( obszary od 300 – 500m n.p.m.) zajmują pas południowo – wschodniej Polski, na południe od Niziny Mazowieckiej.

Wyróżnione zostały cztery krainy geograficzne;

Wyżyna Śląska

Wyżyna Krakowsko – Częstochowska

                   -Wyżyna Małopolska

Wyżyna Lubelska z Roztoczem.

Powierzchnia terenu jest bardziej pofałdowana. Występują również zjawiska krasowe ( Wyżyna Krakowsko – Częstochowska) polegające na rozpuszczaniu skał przez wodę.

W pasie wyżyn rośnie dość dużo lasów, ale są one na ogół rozproszone. Znaczną część pasa pokrywają użytki rolne. Najwięcej ich jest na Wyżynie Lubelskiej. Polskie wyżyny są dosyć gęsto zaludnione, występują krajobrazy miejskie i wiejskie.

Aglomeracja górnośląska – jeden wielki obszar zabudowany. Tworzą go miasta zgromadzone blisko siebie.

Na Wyżynie Śląskiej występuje typowy krajobraz przemysłowy.

Na następnej lekcji ( 20.02.) dokończymy ten temat. Karty pracy przynosimy na 27.02. Przeczytać temat str. 120 – 122.

Pozdrawiam L. Bogdan