Przyroda 12.12.2020r.

154

Temat. Krajobrazy nadmorskie w Polsce.

Powtórzenie  wiadomości o krajobrazach nadmorskich.  Uczniowie w oparciu o wiedzę uzupełniali karty pracy.

Praca domowa.  Sprawdzian 09.01.2021r.

Umieć  –  na mapie zaznaczyć Warszawę, Pojezierze Mazurskie, Nizinę Śląską,  Wyżynę Lubelską, Sudety, Karpaty, Gdańsk, Kraków, Mierzeję Helską, Wyspę Wolin, Szczyt Rysy, Pobrzeże Koszalińskie, rzekę Odrę, Szczecin.

Umieć –  opisać lub narysować jak powstaje mierzeja .

Umieć –  opisać  krajobraz przekształcony przez człowieka oraz krajobraz naturalny nizinny.

Umieć –  w kilku zdaniach scharakteryzować krajobraz Nizin Środkowopolskich.

Zadanie na ocenę  celującą będzie wymagało rozwiązania problemu w oparciu o wiedzę przyrodniczą.