Przyroda 12.09.2020r.

132

Temat. Jak będziemy poznawać przyrodę w klasie V?

Rozmawialiśmy na temat zakresu treści nauczania i wymagań edukacyjnych dla klasy V. Zapoznałam uczniów z formami aktywności podlegających ocenianiu ( testy, kartkówki, odpowiedzi ustne, aktywność podczas lekcji, praca w grupach, prace długoterminowe) oraz  praca z podręcznikiem.

Pozdrawiam L.Bogdan