Przyroda 10.04.2021r.

103

Temat. Krajobrazy rolniczo – wiejskie w Polsce.

Rolnictwo – działalność człowieka, której celem jest wytwarzanie żywności.

Wyróżnia się dwa działy produkcji rolnej:                                                                     – uprawa roślin ( produkcja roślinna)                                                                       – hodowla zwierząt ( produkcja zwierzęca)

Użytki rolne to:                                                                                                            – grunty orne (przeznaczone pod uprawę np. zbóż, ziemniaków)                            – plantacje wieloletnie (np. sady z drzewami, krzewami owocowymi)                    – łąki i pastwiska ( wykorzystywane przy hodowli zwierząt)

Praca domowa. Pytanie 1,2 str. 131 ( pisemnie).

Pozdrawiam i do zobaczenia L. Bogdan