Klasa Vb, 9.01, język polski.

121

Temat: Baśnie, mity i legendy. 

CEL: Nauczymy się rozróżniać baśnie, mity i legendy.

NACOBEZU:

  • ćwiczę czytanie ze zrozumieniem;
  • znam pojęcia – baśń, mit i legenda.

Baśń- “bajka magiczna”, gatunek zawierający elementy fantastyczne i cudowne, mądrość wyrażoną w opisie wierzeń, podań i rytuałów.

Mit – opowieść o bogach, demonach, legendarnych bohaterach i nadnaturalnych wydarzeniach, będąca próbą wyjaśnienia zagadnień świata, życia, śmierci, dobra, zła i człowieka.

Legenda – opowieść o postaciach lub wydarzeniach historycznych, zazwyczaj zawierająca elementy prawdziwe.

Etapy lekcji:

  • omówienie tekstu “Śpiąca królewna” podręcznik str. 116-117 wraz z ustną odpowiedzią na pytania ze strony 118;
  • omówienie tekstu “Złotodajna moc” (str.122-123) wraz z ustną odpowiedzią na pytania ze strony 124 + omówienie zagadnienia streszczenia;
  • omówione tekstu “O trębaczu z Wieży Mariackiej” str. 129 oraz informacji ze str. 132-133 w podręczniku.

Praca domowa: zadanie 9/str. 124 (podręcznik).

Ponadto 15 minut zajęć zostało poświęcone na wizytę w bibliotece. Kolejną wizyta zaplanowana została na 13.02.

Łącze serdeczne pozdrowienia,

Karolina Kuczyńska