Klasa VB, 20.03, język polski

106

Temat: A gdyby tak…

CEL: Potrafię przeczytać ze zrozumieniem dłuższe teksty literackie.

NACOBEZU: Wiem, czym jest komiks.

Szanowni Państwo,

na ostatnich zajęciach z języka polskiego przy pomocy gier i zabaw udało nam się powtórzyć materiał na najbliższy sprawdzian. Przypominam, że na Państwa prośbę na klasówce pojawią się zagadnienia tylko z gramatyki oraz ortografii, natomiast 17.04 uczniowie napiszą sprawdzian z literatury.

Uczniowie otrzymali ode mnie karty pracy tylko dla chętnych, które ułatwią im przygotowanie się do sprawdzianu. Zachęcam do wykonania ich, gdyż na sprawdzianie może pojawić się takie same lub podobne zadanie.

W przyszłym tygodniu kontynuujemy omawianie “Dzienniczka cwaniaczka”.

Praca domowa:

Przygotuje materiały plastyczne, które ułatwią mi stworzenie komiksu (kredki, flamastry, kolorowe i białe kartki itd.). Uczniowie będą pracowali w grupach, dlatego proszę o przyniesienie tylko tych materiałów, które mają Państwo w domu.

Łącze serdeczne pozdrowienia,

Karolina Kuczyńska