Klasa VB, 18.09, język polski

162

Temat: Odwaga Hani. 

  1. Przeczytanie oraz ustne omówienie tekstu “Odwaga Hani” str. 12-13 (podręcznik).
  2. Pisemne rozwiązanie zadań 2 oraz 6 ze str. 13.

Temat: I znowu się zaczęło! 

  1. Przeczytanie oraz ustne omówienie tekstu “I znowu się zaczęło!” str. 18-19 (podręcznik).
  2. Pisemne rozwiązanie zadań 3, 4 oraz 8 str. 20.

Praca domowa: brak.