Klasa VB, 10.04, język polski.

130

Temat: Powtórzenie wiadomości z gramatyki. O misiu Wojtku, co zdobył Monte Cassino. 

Cel: Potrafię czytać ze zrozumieniem dłuższe partie tekstu. 

NACOBEZU: 

  • znam zasady pisowni wielką oraz małą literą. 

Na lekcji wykonaliśmy:

  • wszystkie zadania z tematu 6 (ćwiczenie str. 23-25) – Pobawmy się głoskami miękkimi i twardymi. Pisownia wielkich liter w nazwach regionów, krajów i ich mieszkańców;
  • zadania 1,2,3,6  z tematu 31: Rozmaitości językowe – sprawdzian cz. II.

Było to nasze ostatnie spotkanie z ćwiczeniami, w związku z czym proszę o to, by uczniowie nie przynosili ich na kolejne zajęcia.

Praca domowa

Przeczytam tekst z podręcznika pt. “Mały miś” (str. 157-158).

Przygotuje materiały plastyczne niezbędne do stworzenia komiksu.

24.04 – poprawa kartkówki oraz dyktanda; zaliczenie “Mojego bohatera tekstu kulturowego” (zadanie dla chętnych); zaliczenie lektur dla osób chętnych, które przeczytały książki w całości.

28.04 – ostateczny termin oddania kart pracy z języka polskiego zastępujących sprawdzian.