Klasa IVb, 10.03, język polski

161

Szanowni Państwo,

w  minioną sobotę udało nam się wykonać następujące zadania z zeszytu ćwiczeń:

 • Lekcja 30. Rozmaitości językowe – 4/str.98; 5,6,7,8/ str. 99; 10/ str. 100
 • Lekcja 28. Zdanie pojedyncze i złożone. Równoważnik zdania – str. 89-92 w całości;
 • Lekcja 29. Wskazujemy w zdaniu podmiot i orzeczenie – str. 93-96 z wyjątkiem zadania 5.

Praca domowa:

Nauczę się na kartkówkę pytań: rzeczownika, czasownika, przymiotnika, przysłówka, liczebnika oraz pytań przypadków. Wiem, czym jest zaimek, przyimek oraz spójnik.

Jeśli ktoś z Państwa, nie otrzymał ode mnie fragmentów lektury na mejla – proszę o informację (omówienie na kolejnych zajęciach).

Zakres materiału na sprawdzian:

 • wiem, na jakie pytania odpowiadają następujące części mowy – rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek;
 • potrafię wskazać je w zdaniu oraz omówić ich konstrukcję gramatyczną (np. maluje – 3 os., lp. czas teraźniejszy)
 • wiem, czym jest: zaimek, przyimek, spójnik;
 • potrafię odmieniać przez przypadki;
 • znam treść następujących tekstów z podręcznika:”Śpiąca królewna” str. 116-117, “Złotodajna moc” str. 122-123, “O trębaczu z wieży Mariackiej” str. 129 – pytania do tekstów sprawdzają umiejętność argumentowania oraz oceniania bohaterów (zadania typu – co sądzisz / jak myślisz / oceń bohatera), nie zaś szczegółowe zapamiętanie tekstu (nie będzie zadań typu “jakiego koloru był przedmiot” itd.);
 • wiem, czym jest legenda, baśń, mit;
 • wiem, czym jest dobry reportaż – potrafię omówić jego cechy;
 • znam zasady pisowni ch, h,rz, ż, ó, u – na pewno pojawi się krótka uzupełnianka z lukami wyrazowymi;
 • potrafię powiedzieć co wydarzyło się w omówionych na lekcji fragmentach “Harrego Pottera” (rozdział o zwierciadle Ain Eingarp) oraz “Dziennika cwaniaczka” (omówienie 20.03);
 • znam pojęcia – scenografia, film, kadr, świat przedstawiony, scenarzysta, reżyser, aktor – proszę, by uczniowie nie uczyli się zeszytowych definicji na pamięć, ważne dla mnie jest, by potrafili wyjaśnić te pojęcia swoimi słowami przy użyciu prostego słownictwa;
 • znam różnicę pomiędzy ekranizacją, a adaptacją;
 • potrafię wskazać w zdaniu podmiot oraz orzeczenie;
 • znam różnicę pomiędzy zdaniem pojedynczym, zdaniem złożonym oraz równoważnikiem zdania.