Klasa 5b, 7.11

122

Temat: Przypomnienie wiadomości o rzeczowniku.

Cel: Poznasz rzeczownik.

NACOBEZU:

  • wiem, na jakie pytania odpowiada;
  • potrafię określić rodzaj;
  • umiem odmieniać przez liczbę pojedyncza i mnogą oraz przypadki.
  1. Przypomnienie najważniejszych wiadomości z rzeczownika.
  2. Wykonanie tematu z ćwiczenia “Czy pamiętacie wszystkie znaki interpunkcyjne?” (str. 29 oraz zadanie 7 ze str. 30).

Temat: Przypomnienie wiadomości o przymiotniku.

Cel: Poznasz przymiotnik.

NACOBEZU:

  • odmieniam przez przypadki, liczby oraz rodzaje.
  1. Wykonanie zadań ze str. 25-37 w ćwiczeniu oraz zadania 1/str. 38.
  2. Praca domowa (ćwiczenie): zadanie 2,3/str. 38 (“Odmieniamy przymiotnik przez przypadki, liczby i rodzaje”).