Klasa 5b, 23.01, język polski

101

Temat: Przypomnienie zasad pisowni z ch, h, rz, ż, u, ó.

Na zajęciach zostały wykonane następujące zadania z zeszytu ćwiczeń:

  • Lekcja 8: ch lub h (str. 31-32);
  • Kiedy piszemy h? (str. 33-34);
  • Lekcja 11: Przypomnijmy sobie zasady pisowni ó/u (str. 41-43);
  • Lekcja 12: Przypomnijmy sobie zasady pisowni u (str. 44-45);
  • Lekcja 20: Utrwalamy pisownię wyrazów z rz (str. 65-68);
  • Lekcja 22: Młodzież wyjeżdża na zawody łyżwiarskie. Przypominamy sobie zasady pisania wyrazów z ż. –> z tego tematu zajęć zostały wykonane zadania: 1, 2 oraz 3.

 

Praca domowa (zeszyt ćwiczeń): 6/str.34; 1/str. 45; str. 46 (sprawdzian ortograficzny); 8,9 str. 76 oraz zadanie 4 ze str. 67 dla chętnych.

Temat ortografii będzie kontynuowany na najbliższym sobotnim spotkaniu.