Język polski (zastępstwo) 19.12.2020

94

Temat : Niezwykłe losy bohatera “Opowieści wigilijnej” Ch. Dickensa.

1.Omówienie świata przedstawionego.

2. Praca w grupach. Uczniowie opisują duchy, które odwiedziły Scrooga, pory i oraz przebieg ich odwiedzin.

3. Sąd nad bohaterem – czy Scrooge był  dobrym człowiek?

4. Zabawy językowe – kartami pracy.

Pozdrawiam G. Denert